Browse categories

 • Ibibazo byerekeye Imana 44 questions Iva he, Ikora ite, Iteye ite, Iba he, ese ni ngombwa? Ese iravuga? ite?, Gute, ryari, hehe? N'ibindi byinshi wibaza...
 • Ibibazo byerekeye Yesu 55 questions Mu bwana bwe yakoraga iki? Ese ni Imana koko? Ari he ubu? Yari he hagati yo gupfa no kuzuka? Yasaga ate? .... N'ibindi n'ibindi....
 • Ibibazo byerekeye Umwuka Wera 27 questions Ese aravuga? Akora ate? Ese ni Imana? Kubatizwa mu mwuka ni gute? Impano z'Umwuka zikora gute?......
 • Ibibazo byerekeye Bibiriya 45 questions
 • Ibibazo byerekeye agakiza 30 questions
 • Ibibazo byerekeye itorero 51 questions
 • Ibibazo byerekeye ibihe by'imperuka 59 questions Ikinyagihumbi ni iki? Antichrist ni inde? Intambara ya Armagedoni ni iki? 666 ivuze iki? 144,000 ni bande?......
 • Ibibazo byerekeye Abamarayika n'abadayimoni 52 questions Ese Imana ikunda Satani? Kuki Itamukuraho? Ese Buri Mukristo agira Marayika-Murinzi? Ese satani yagwanye na 1/3 cy'abamarayika? N'ibindi.........
 • Ibibazo byerekeye ku muntu 25 questions Ese Roho irapfa cyangwa ntipfa?, amabara atandukanye y'abantu yavuye he? Kuki Imana yaturemye? Kuki dupfa?.........
 • Ibibazo ku buzima bwa Gikristo 66 questions
 • Ibibazo byerekeye gusenga 25 questions
 • Ibibazo byerekeye ku cyaha 34 questions
 • Ibibazo byerekeye umuryango (family) 2 questions
 • Ibibazo byerekeye amadini 0 questions
 • Inyigisho kuri Bibiriya 2 questions
- Ibibazo 510 kuri Bibiriya...
- Ibitabo by'ubuntu 78 ...
- Amasomo ya Bibiriya 105...
- Films 59...
- Documentaires 35.....
- N'ibindi biracyaza ....

Ikaze kuri Bazabibiriya.org. Ushobora kubaza ibibazo byose ufite, ugahabwa ibisubizo n'inararibonye zibifashijwemo n'Umwuka Wera, Ukiga Bibiriya wisanzuye kandi ku buntu; ....Mwaherewe ubuntu,....

517 questions

40 answers

4 comments

381 users

Umurongo w'uyu munsi:Daily Quotes by CalendarLabs

IBIBAZO ABASOMYI BIBANZEHO CYANE:

Ikibazo cy'umunsi: Ese koko Yavutse ku itariki 25/12?

Ikibazo cy'icyumweru: Isengesho ni iki?

Ikibazo cy'ukwezi: Ese hari itandukaniro hagati y'icyaha ukoze ubigambiriye n'icyo ukoze utabishaka?

Ikibazo cy'umwaka: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

Ikibazo cy'ibihe byose: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

------------------------------------------

------------------------------------------
Izindi mbuga za Gikristo mu Rwanda:

- Ibyishimo.com
- Agakiza.org
- Isange.com
- Iyobokamana.com
-----------------------

ESE WARI UZI KO UBU USHOBORA GUSOMA BIBIRIYA Y'IKINYARWANDA ONLINE?
Kanda hano usome Bibiriya

-------------------------------------
Iki gikorwa mukigezwaho ku bufatanye na mochahost, inzobere mu kubika za website (Hosting and domain name registrar).
...